Tại trường Cao Đẳng Sài Gòn, hệ thống tổ chức khoa Kinh doanh và Quản lý được bố trí hợp lý, đơn giản và gọn nhẹ nhằm mục tiêu phục vụ tốt nhất cho sinh viên.

 

Cơ cấu tổ chức Khoa Kinh doanh và Quản lý

Đăng ký xét tuyển