• Học ngành quan hệ công chúng ra làm gì?

  • -Chuyên viên PR: Làm các công việc như phụ trách quan hệ báo chí, quan hệ cộng đồng, tổ chức sự kiện, tổ chức truyền thông nội bộ…tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, các tổ chức kinh tế, quốc tế và các tổ chức xã hội, phi chính phủ….

  • -Phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo, tạp chí, hãng thông tấn, đài phát thanh, đài truyền hình và các kênh truyền thông...

    -Chuyên viên phân tích và tư vấn quan hệ công chúng: Đảm nhận các công việc như trợ lí phân tích và lập báo cáo về môi trường truyền thông đối nội và đối ngoại của đơn vị; trợ lí xây dựng và thực hiện chiến lược truyền thông trong kinh doanh, phát triển đội ngũ nhân sự, xây dựng và phát triển thương hiệu. Các bạn sẽ làm việc tại các công ty, tổ chức tư vấn quản trị truyền thông doanh nghiệp, ngành liên quan đến truyền thông.

  •  

CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG
QUAN HỆ CÔNG CHÚNG - 6320108
STT Mã môn học Tên môn học Tín chỉ Tổng
giờ

thuyết
Thực hành/
bài tập
Kiểm tra
I. Môn học chung
1 POLI1311 Chính trị 4 75 41 29 5
2 PCLW1201 Pháp luật 2 30 18 10 2
3 NDED1211 Giáo dục quốc phòng 3 75 36 35 4
4 PHED1021 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
5 CAPP1121 Tin học văn phòng 3 75 15 58 2
6 ENFD1211 Anh văn 1 3 60 30 28 2
7 ENFD1212 Anh văn 2 3 60 30 28 2
8   Kỹ năng mềm 1 2 45 15 28 2
Tổng Môn học chung 22 480 190 267 23
II. Môn học chuyên ngành
II.1. Môn cơ sở
9   Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 2
10 ECON1302 Kinh tế vi mô 3 45 43 0 2
11 PCMG1301 Quản trị học 3 45 43 0 2
12 PCMK1301 Marketing căn bản 3 45 43 0 2
13 PCAT1301 Nguyên lý kế toán 3 45 43 0 2
Tổng Môn cơ sở 14 225 187 28 10
II.2. Môn chuyên ngành
14 BRMG2211 Quản trị thương hiệu 3 60 26 30 4
15 DGMK1211 Digital Marketing  3 60 26 30 4
16 PBRL2211 Quan hệ công chúng 3 60 26 30 4
17   Quan hệ công chúng trong doanh nghiệp  3 75 15 56 4
18   Quan hệ công chúng thời đại số (PR 2.0) 3 75 15 56 4
19   Tổ chức sự kiện 3 60 15 56 4
20   Truyền thông đa phương tiện 3 75 15 56 4
21   Tin học chuyên ngành 1 (photoshop) 3 75 15 56 4
22   Tin học chuyên ngành 2 (indesign) 3 75 15 56 4
23   Kỹ thuật nhiếp ảnh – Kỹ thuật quay video 3 75 15 56 4
24   Kỹ năng dẫn chương trình (MC) 3 75 15 56 4
25   Luật pháp và Đạo đức báo chí 3 75 15 56 4
26   Content marketing 3 75 15 56 4
27   Kỹ năng viết trong quan hệ công chúng  3 75 15 56 4
28   Kỹ năng phát ngôn và giao tiếp với báo chí 3 75 15 56 4
29   Quảng cáo 3 60 15 56 4
30   Kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông 3 75 15 56 4
31   Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 3 75 15 56 4
32   Hành vi khách hàng 3 60 15 56 4
33   Kỹ năng bán hàng 3 60 15 56 4
34   Phát triển sản phẩm mới 3 60 15 56 4
35   Quan hệ công chúng trong chính phủ  3 75 15 56 4
36   Thực tập tốt nghiệp 8 330 15 315 0
Tổng Môn chuyên ngành 71 1800 363 1413 84
Tổng Chương trình 107 2505 740 1708 117
(*) môn tự chọn

Đăng ký xét tuyển